Felhasználási feltételek

1. Feltételek

Az Iskolába való beiratkozással elfogadja, hogy az alábbi feltételek, kapcsolódó törvények és szabályozások, valamint minden vonatkozó helyi törvények hatálya alá esik. Amennyiben az alábbi feltételekkel nem ért egyet, úgy ezen weboldal használata nem engedélyezett. Az Iskolában található tanítási anyagok a rájuk vonatkozó szerzői jog és védjegy oltalom alatt állnak.

2. Használati engedély

 • Bármely az Iskola oldalán található letölthető anyag letöltése ideiglenesen engedélyezett egyetlen példányban csak saját személyes, nem kereskedelmi ideiglenes használatra. Ez engedélyhez kötött, nemátruházható. Ezen engedély keretein belül nem megengedett:
 • Ez az engedély azonnal hatályát veszti, amint bármely szabályozás megsértésre kerül és a Cég bármikor végrehajthatja az engedély megszűntetését. Amennyiben a használati vagy a tananyag megtekintésére vonatkozó engedély megszűnik, úgy köteles minden letöltött anyagot megsemmisíteni legyenek azok elektronikus vagy nyomtatott formában.

3. Jognyilatkozat

Az Iskola weboldalán található anyagok elérhetőek ahogy „vannak”. Az Iskola nem vállal kifejezett vagy hallgatólagos felelősséget és ezennel elutasít bármely más felelősséget, ami korlátozás nélkül garanciára vagy értékesíthetőségre, egy adott célra való alkalmasságra, a szellemi tulajdon vagy más jogok meg nem sértésére vonatkozik. Valamint az Iskola nem vállal felelősséget az oldalán vagy az oldalhoz kapcsolódó más oldalakn található tananyagok hitelességét, eredményességét, megbízhatóságát illetően.

4. Korlátozások

Semmilyen körülmények között nem vonható az Iskola felelősségre bármely károsodásért (korlátozás nélkül vonatkozik adatok és profit elvesztéséből vagy üzleti fennakadásból következő károsodásra), ami az Iskola weboldalán található anyagok használatából vagy használat ellehetetlenüléséből fakadnak, még akkor sem, ha az Iskola vagy az Iskola képviselője szóban vagy írásban tájékoztatva lett ilyen károsodásról.Mivel van jogrendszer, ami nem engedélyezi az alkalmazott jótállás korlátozását vagy a következményi vagy járulékos károkért való felelősséget, így elképzelhető, hogy ezek a korlátozások Önre nem vonatkoznak.

5. Felülvizsgálatok és hibajegyzék

Az Iskola weboldalán található anyagokban előfordulhatnak műszaki, tipográfiai vagy fényképészeti hibák. Az Iskola nem garantálja, hogy a honlapján lévő anyagok pontosak, teljesek, vagy aktuálisak. Az Iskola bármikor, értesítés nélkül változtatásokat tehet a honlapján található anyagokban. Az iIskola azonban nem vállal kötelezettséget az anyagok frissítésére.

6. Linkek

Az Iskola nem vizsgálta felül az összes honlapjához kapcsolódó honlapot, és nem felelős a tartalomért minden ilyen linkelt oldalon. A link szerepelése nem jelenti azt, hogy az Iskola jóváhagyja az oldalt. Az ilyen linkelt weboldal használata a felhasználó saját felelősségére történik.

7. Webhely felhasználási feltételek módosításai

Az Iskola bármikor, értesítés nélkül felülvizsgálhatja a jelen felhasználási feltételeket a honlapján. Ezen weboldal használatával Ön magára nézve kötelezőnek tekinti a mindenkori felhasználási feltételek aktuális változatát.

8. Irányadó jog

Az Iskola honlapjához kapcsolódó bármely igényt az Iskola tulajdonosának saját joghatósága alá tartozó törvények szabályozzák, tekintet nélkül jogszabályi rendelkezésekben található eltérésekre.Terms of Use

1. Terms

By accessing this School, you are agreeing to be bound by these Terms of Use, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this School are protected by applicable copyright and trademark law.

2. Use License

 1. Permission is granted to temporarily download one copy of any downloadable materials on the School’s website for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:
   1. modify or copy the materials;
   2. use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial);
   3. attempt to decompile or reverse engineer any software contained on the School’s web site;
   4. remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or
   5. transfer the materials to another person or 'mirror' the materials on any other server.
 2. This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by Company at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

3. Disclaimer

The materials on the School’s website are provided 'as is'. The School makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights. Further, the School does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its website or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

4. Limitations

In no event shall the School be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption) arising out of the use or inability to use the materials on the School’s website, even if the School or an authorized of the School has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

5. Revisions and Errata

The materials appearing on the School’s website may include technical, typographical, or photographic errors. The School does not warrant that any of the materials on its web site are accurate, complete, or current. The School may make changes to the materials contained on its web site at any time without notice. The School does not, however, make any commitment to update the materials.

6. Links

The School has not reviewed all of the sites linked to its website and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by the School of the site. Use of any such linked website is at the user's own risk.

7. Site Terms of Use Modifications

The School may revise these Terms of Use for its website at any time without notice. By using this website you are agreeing to be bound by the then current version of these Terms of Use.

8. Governing Law

Any claim relating to the School’s website shall be governed by the laws of the School Owner’s home jurisdiction without regard to its conflict of law provisions.